Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de consument sluit met vachtenvanterschelling.nl Door te bestellen via de webshop van vachten van Terschelling accepteert de consument de algemene voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen en betaling
Alle genoemde prijzen in de webshop zijn in euro’s, inclusief BTW. Per bestelling binnen Nederland onder de €100,00 berekend vachten van Terschelling verzendkosten. Bij internationale zendingen worden de verzendkosten tijdens het bestelproces berekend. De hoogte van de verzendkosten is afhankelijk van het land van bestemming.
De consument kan op vachtenvanterschelling.nl met ideal, sofort banking, via bankoverdracht betalen of bij afhalen in de winkel de betaling komt op deze manier direct binnen en de order kan direct worden verwerkt.
Alle transacties worden secure afgehandeld. Dit betekent dat de betalingsgegevens, die worden doorgegeven om de betaling te verrichten, volledig zijn afgeschermd.

Na betaling ontvangt de consument per e-mail een bevestiging dat de bestelprocedure succesvol is doorlopen. Het is dus belangrijk dat het e-mailadres juist ingevoerd wordt.
De consument heeft geen recht op teruggaaf van het prijsverschil, als korte tijd na de bestelling de reeds aangeschafte producten afgeprijsd blijken te zijn.

Artikel 3. Levering
Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling gegarandeerd binnen twee (2) werkdagen verstuurd. Vachten van Terschelling maakt gebruik van DHL verzending.

Afhankelijk van de bestemming gelden de volgende levertijden:
Nederland: bezorgd binnen één (1) tot drie (3) dagen
Europa: bezorgd binnen twee (2) tot zes (6) dagen
De genoemde levertijden zijn een indicatie en gelden niet als fatale termijn. Overschrijding van levertijden geven de consument geen recht op schadevergoedingen en/of het annuleren van de order. In tijden van uitverkoop kan vachten van Terschelling niet garanderen dat de bestelling binnen deze termijn verstuurd wordt.
Indien de consument de bestelling kosteloos wilt afhalen in onze winkel op Terschelling in Midsland dan kan dit tijdens het bestelproces worden aangegeven.

Artikel 4. Schade en aansprakelijkheid
Vachten van Terschelling is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de consument, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van vachten van Terschelling. Iedere aansprakelijkheid van vachten van Terschelling jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan vachten van Terschelling verschuldigd is.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
De artikelen blijven eigendom van vachten van Terschelling tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

Artikel 6. Retourzendingen/ruilingen
Vachten van Terschelling doet er alles aan om een perfect product te leveren en de consument te bedienen van juiste informatie over de artikelen op vachtenvanterschelling.nl. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachting voldoen, dan kan deze geruild of geretourneerd worden.

6.1 Retourneren
Voor retourzendingen gelden de volgende voorwaarden:
• De artikelen kunnen, op eigen kosten, worden geretourneerd.
• Retouradres: Oosterburen 55 8891GB Midsland Terschelling
• Artikelen die via de webshop van vachten van Terschelling zijn gekocht, kunnen worden geruild en/of geretourneerd.
• De artikelen moeten per omgaande, maar uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres, aan vachten van Terschelling geretourneerd zijn.
• De artikelen moeten in originele staat van verzending zijn, ongewassen, voorzien van aangehechte labels en in originele verpakking.
• Artikelen kunnen ook geretourneerd worden in de winkel
• Vachten van Terschelling accepteert uitsluitend retourzendingen die voldoen aan de hierboven beschreven voorwaarden.
• Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) werkdagen worden overgemaakt.
• Bewaar ten alle tijden, mits beschikbaar, het verzendbewijs van de retourzending tot de retourbevestiging van vachten van Terschelling is ontvangen. Mocht de retourzending zoek raken, dan heeft vachten van Terschelling een bewijs van verzending nodig om eventueel over te gaan tot een schadevergoeding.

6.2 Ruilen
Wil je een artikel ruilen voor een andere maat of een ander artikel, plaats dan een nieuwe bestelling via onze webshop. Het te ruilen artikel kun je dan aan ons retourneren. Op deze manier verloopt het ruilen het snelst en zie je gelijk of het gewenste artikel nog op voorraad is.
Vachten van Terschelling accepteert uitsluitend retourzendingen die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retourzendingen die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld of retourzendingen welke niet binnen de gestelde termijn zijn geretourneerd, worden niet geaccepteerd.
Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) werkdagen worden overgemaakt.

Artikel 7. Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat de bestelling is geplaatst, worden geannuleerd. Vachten van Terschelling verzoekt daartoe te mailen naar mail@dekoperwiekterschelling.nl. De orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien de geannuleerde bestelling reeds is voldaan, restitueert vachten van Terschelling het betaalde bedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen.
Indien de bestelling reeds is verstuurd, zal de retourprocedure moeten worden gevolgd zoals beschreven in artikel 6. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de consument. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
Mocht de geboden oplossing niet aan de verwachting voldoen dan kan de consument de volledige bestelling binnen zeven (7) werkdagen na de geboden oplossing, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) dagen worden overgemaakt. Deze garantie vervalt wanneer de artikelen gedragen en/ of gewassen is, zelf getracht is het gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 8. Klachten
Vachten van Terschelling doet er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan de verwachtingen voldoen, dan dient de consument binnen 48 uur na ontvangst van de bestelling hiervan een melding te maken via onze mail: mail@dekoperwiekterschelling.nl. Vachten van Terschelling zal proberen het probleem, zo spoedig mogelijk, in overleg met de consument oplossen. Teneinde om de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, verzoekt vachten van Terschelling de aanwijzingen strikt op te volgen.

De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de consument. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Voor het crediteren van klachten buiten Nederland geldt een andere regeling. Neem hiervoor contact met ons op.
Mocht de geboden oplossing niet aan de verwachting voldoen, of de klacht wordt afgewezen, dan kan de consument de volledige bestelling binnen zeven (7) werkdagen na de geboden oplossing, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het te crediteren bedrag zal binnen vijf (5) dagen worden overgemaakt. Deze garantie vervalt wanneer de artikelen gedragen en/of gewassen is, zelf getracht is het gebrek te herstellen of de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet zijn opgevolgd.

Artikel 9. Privacy
Vachten van Terschelling zal persoonsgegevens nimmer aan derden ter beschikking stellen. Persoonsgegevens worden gebruikt voor het realiseren van de overeenkomst en eventuele marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie.

Artikel 10. Overmacht
Vachten van Terschelling heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de bestelling te annuleren. Vachten van Terschelling stelt de consument, in dit geval, hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Vachten van Terschelling is nimmer gehouden tot het betalen van enigerlei schadevergoeding aan de consument, mits dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij overmacht is onder andere sprake in geval van stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het computersysteem, technische ongemakken en storingen in het transport, ongeacht of zich dit voordoet bij vachten van Terschelling of bij haar toeleveranciers.

Artikel 11. Diversen
Vachten van Terschelling behoudt het recht de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
Vachten van Terschelling staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82467765. BTW nummer: NL862482367B01

Artikel 12. Vragen?
Vragen kunnen gesteld worden door contact op te nemen via ons emailadres: mail@dekoperwiekterschelling.nl
Of telefonisch via nummer: 06-12520738

Mocht een besteld artikel niet meer op voorraad zijn, dan kan vachten van Terschelling proberen dit artikel na te bestellen bij de leverancier. Mocht blijken dat het artikel niet meer of te laat wordt geleverd, dan kan de order binnen dertig (30) dagen zonder opgaaf van reden geannuleerd worden. Dit volgens de Wet Koop op Afstand. Vachten van Terschelling restitueert het betaalde bedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen.